bux.sk
knihy, ktorými žijete
Úvodná stránka NeprehliadniteElektronické knihy v ponuke kníhkupectva BUX.sk

Vážení knižní priatelia a ctení zákazníci. V priebehu augusta 2019 sme v záujme zlepšenia a skvalitnenia služieb, no najmä v záujme zvýšiť komfort a rozšíriť ponuku elektronických kníh pristúpili dosiaľ k najväčšej zmene v niekoľko ročnej histórii online predajne BUX.sk. Ponuku tlačených kníh sme rozšírili o ponuku elektronických kníh, pričom došlo k zlúčeniu dvoch predajní. Do augusta fungujúce predajne bux.sk a ibux.sk. Veríme, že sa pôvodní zákazníci z ibux.sk zoznámia so zmenami rýchlo a jednotliví novinky a vylepšenia tak budú môcť pocítiť aj v rámci našej rozšírenej ponuky a zlepšenému zákazníckemu servisu.

Užívateľské kontá, profily a nakúpené knihy

Tou najzákladnejšou otázkou všetkých zákazníkov bude nepochybne tá, ktorá sa týka ich nákupov a histórie kníh. Všetky zakúpené knihy zostávajú v profiloch pôvodných zákazníkov aj naďalej. Výnimku tvoria len knihy, ktoré neboli zakúpené, alebo boli do účtu presunuté v rámci ponuky bezplatných kníh a brožúr. Užívateľské profily, ktoré zákazníci používali s konkrétnym prihlasovacím loginom – emailovou adresou, zostávajú bez zmeny.  

Rovnaké prihlásenie, aké ste doteraz používali na ibux.sk bude platné aj na bux.sk. Zákazníci, ktorí používali na ibux.sk rovnaký email, aký mali na svojom predtým vytvorenom konte na bux.sk, svoje zakúpené knihy nájdu po prihlásení do svojho bežného konta na BUX.sk v časti MOJE E-KNIHY. Všetkým zákazníkom, ktorí uvádzali emailovú adresu, v priebehu augusta 2019 odosielame email. Prihlasovacie emailové adresy, ktoré sú používané na ibux.sk, ale nie sú používané na bux.sk, sú adresátom emailu s dôležitým odkazom. Pomocou neho môže zákazník dokončiť svoju nevyhnutnú registráciu na bux.sk.

Vo všeobecnosti k prihláseniu platí nasledovné:

  • Ste klientom bux.sk a pôvodného ibux.sk s rovnakým prihlasovacím emailom? Prihláste sa do svojho konta na bux.sk a svoje eknihy nájdete priamo tam. 
  • Ste klientom ibux.sk a prihlasovali ste sa iným emailom, ako na bux.sk? Je nutné použiť prihlasovací email, ktorý ste používali na ibux.sk aj naďalej. Zlúčenie, alebo premiestnenie zakúpených kníh bude možné v priebehu počiatočného vývoja a budeme radi, ak nás budete s takouto žiadosťou kontaktovať.
  • Ste klientom ibux.sk a prihlasovali ste sa emailom, ku ktorému nemáte prístup? V prípade, ak ste sa prihlasovali emailom, ku ktorému už nemáte prístup, prosíme, kontaktujte nás na emailovej adrese uvedenej v závere tejto stránky.
  • Prihlásili ste sa do svojho účtu, ale nevidíte všetky svoje zakúpené elektronické knihy? Určite nás kontaktujte. Sťahovanie všetkých profilov je časovo a technicky náročný proces. Na našej strane prebieha mimoriadne veľké pracovné nasadenie, aby sme pre našich zákazníkov pripravili čo najjednoduchšie a najprijateľnejšie prostredie nákupu a správy zakúpeného elektronického obsahu. Niektoré časti tohto snaženia nám môžu trvať trochu dlhšie. Informujte nás preto v prípade náletu nedostatkov na dôležitý emailový kontakt v závere tejto stránky. 

Výhody a prednosti týchto zmien

Všetky veľké zmeny sa podstupujú s veľkými očakávaniami. My sme sa odhodlali do veľkého spájania aj na základe požiadaviek našich klientov. Práve tie nás motivovali uvažovať o spojení a ponúknutí jediného miesta s možnosťou nakúpiť tlačené aj elektronické knihy súčasne. Získate tak informácie o knihách, pripravovaných novinkách, ako aj o mnohých už nedostupných tlačených tituloch, ktoré sa stále nachádzajú vo svojej elektronickej podobe. Zmeny, ktoré na bux.sk prinášajú elektronický obsah, znamenajú aj rozsiahle rozšírenie ponuky o množstvo nových vydavateľstiev a kníh ako takých.

Je celkom samozrejmé, že bohatá ponuka ide ruka v ruke s oveľa zaujímavejšími príležitosťami na výhodný nákup, tematické akcie a ponúka tiež príležitosti na rôzne atraktívne tipy, prípadne balíčky.

Ďalšie dôležité miesta týkajúce sa elektronických kníh:

V prípade otázok a nejasností nás môžete kontaktovať na emailovej adrese eknihy @ bux.sk (bez medzier)